Tablica ogłoszeń       


Szanowi koleżanki i koledzy!

Zarząd Główny PTTK zobowiązał wszystkie Oddziały do przeprowadzenia do
31.12.2008 r. zebrań wyborczych kół i klubów w celu wybrania delegatów
na zjazd Oddziału, który ma się odbyć w terminie do 31.03.2009 r.
Jednocześnie przesyłam informację na temat klucza wyborczego:
Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Międzyszkolnego PTTK w
Starachowicach nr 1/2004 z dnia 04.11.2004 r. został ustalony
następujący klucz wyboru delegatów:

"Każde koło deleguje jednego przedstawiciela na każdych pięciu
członków danego koła, uwzględniając każdą kolejną rozpoczętą
piątkę z listy członków, z opłaconymi składkami."
Dodatkowo automatycznie delegatami w przypadku Szkolnych Kół
Krajoznawczo-Turystycznych PTTK są ich opiekunowie.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Krzysztof Kasprzyk & Krzysztof MajcherSzanowne Koleżanki i Koledzy

    Serdecznie zapraszamy do współpracy z Międzyszkolnym Oddziałem Polskiego
 Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach. Służymy profesjonalną
 wiedzą i pomocą  w zorganizowaniu szkolnego koła PTTK.

Dodatkowe informacje można uzyskać :
Oddział Międzyszkolny PTTK
w Starachowicach
ul. Kielecka 3
Gimnazjum nr 1
Od poniedziałku do piątku
W godzinach 8.00-14.00
tel./fax 0-41 275 52 44
Zapraszamy !

Nasza tablica jest dostępna dla każdego, kto chciałby zamieścić dowolną informację z zakresu "turystyka - wypoczynek - krajoznastwo". Pierwszeństwo mają oczywiście członkowie PTTK, a w szczególności członkowie naszego Oddziału.
Teksty ogłoszeń najlepiej nadsyłać pocztą elektroniczną na adres pttk-poczta@o2.pl 
lub SMS-em na komórkę "HEYAH" nr 880 240 210
Można stosować inne środki komunikacji (np. gołąb pocztowy,  znaki dymnne, itp.),
byle tylko skutecznie !  Ogłoszenia są bezpłatne a termin ich wygaśnięcia określ sam. 
To miejsce czeka na Twoje bezpłatne ogłoszenie.DODATKOWE UŁATWIENIA
(idziemy z "duchem czasu")

Składki członkowskie można wpłacać bezpośrednio do Skarbnika, lub na konto:
PKO BP SA O/Starachowice 64 1020 2674 0000 2102 0043 1437

Wysokość składki członkowskiej w 2008 roku wynosi:
16 zł składka ulgowa
32 zł składka normalna
wpisowe:
10 zł dla opłacających składkę normalną, 6 zł dla opłacających
składkę  ulgową, 4 zł dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.

(za Prezesem Oddziału) Wasz ulubiony WEB-ski majster.
                                                                                                                MENU

Strona główna
Radosny licznik odwiedzin

Krzysztof Majcher © Copyright 2005 (e-mail:  webmaster)