Nowy klub w naszym Oddziale PTTK
Dodane przez Michal Surma dnia 19 luty 2015 22:34

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

Nowy klub w naszym Oddziale PTTK

Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK

8. stycznia 2015r. w Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego 20. członków-założycieli powołało nowy klub turystyczno-przyrodniczy - Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK.

Do głównych celów Klubu należy edukacja przyrodnicza oraz promowanie turystyki przyrodniczej wśród Starachowiczan.

Więcej >>>

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

Treść rozszerzona

Nowy klub w naszym Oddziale PTTK

Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK

Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

8. stycznia 2015r. w Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach odbyło się Zebranie Założycielskie, podczas którego 20. członków-założycieli powołało nowy klub turystyczno-przyrodniczy - Klub Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK.

Podczas zebrania odbyły się wybory zarządu Klubu IOP na pierwszą kadencję.

Klub Instruktorów Ochrony Przyrody przy Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach

Do zarządu nowopowstałego klubu weszli:
- Marcin Maruszak - prezes,
- Maria Magdalena Łodej - wice prezes
- Sebastian Opozda - wice prezes
- Adela Maruszak - sekretarz
- Bożena Cyran - skarbnik.

Do głównych celów Klubu należy edukacja przyrodnicza oraz promowanie turystyki przyrodniczej wśród Starachowiczan.

Marcin Maruszak