Konkurs fotograficzny "Moje miejsca w dolinie Kamiennej"
Dodane przez Kasia dnia 17 kwiecień 2013 11:48

Klub fotograficzny FOTuryści przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach

oraz 

Klub archeologiczny „RYDNO” przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach

zapraszają do udziału w otwartym konkursie na najciekawsze zdjęcie związane z tematem konkursu  

“Moje miejsca w dolinie Kamiennej” oraz Piknikiem i Rezerwatem Archeologicznym “RYDNO”.

WIĘCEJ >>> Treść rozszerzona

Klub fotograficzny FOTuryści przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach

oraz 

Klub archeologiczny „RYDNO” przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach

zapraszają do udziału w otwartym konkursie na najciekawsze zdjęcie związane z tematem konkursu  

“Moje miejsca w dolinie Kamiennej” oraz Piknikiem i Rezerwatem Archeologicznym “RYDNO”.


 

MYŚL PRZEWODNIA KONKURSU

Już u schyłku epoki lodowcowej, kilkanaście tysięcy lat temu, dolinę rzeki Kamiennej zamieszkiwali ludzie. Na obszarze, który ma parę kilometrów kwadratowych, do tej pory odkryto ponad 400 obozowisk z epoki kamienia. Dzięki badaniom archeologicznym możemy odtworzyć jak żyli, jak mieszkali, czym się zajmowali. Teraz, w XXIw., dzięki fotografiom możemy udokumentować to jak my żyjemy "tu i teraz", jak wyglądają "nasze miejsca w dolinie Kamiennej". 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest dokumentacja miejsc w dolinie Kamiennej, w których uczestnicy żyją "tu i teraz", które są dla nich ważne, magiczne, inspirujące, przywołują wspomnienia, które uczestnikom się dobrze kojarzą, które wzbudzają w nich pozytywne emocje. Dla przykładu mogą to być elementy przyrodnicze, architektoniczne, krajobrazowe, ale nie tylko. Czekamy na najciekawsze interpretacje tematu konkursu: "Moje miejsca w dolinie Kamiennej". Dodatkowo przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej za najciekawsze zdjęcie nawiązujące do tematyki Pikniku i Rezerwatu Archeologicznego "RYDNO".


REGULAMIN:

1. Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest przez Klub fotograficzny FOTuryści przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach oraz Klub archeologiczny "RYDNO" przy Międzyszkolnym Oddziale PTTK w Starachowicach. 

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zgłosi chęć udziału, poprzez zgłoszenie minimum jednej pracy zgodnej z tematem i regulaminem konkursu.

3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.

4. Każdy uczestnik może nadesłać do 6 prac w formie elektronicznej (dozwolone formaty plików: pdf, jpg, tif, png) o szerokości dłuższego boku minimum 2000px i rozdzielczości 300dpi. Nazwa plików powinna zawierać nazwisko autora i nr zdjęcia zgodny z wpisem w karcie zgłoszeniowej: jankowalski_nr1.jpg

5. Prace należy przesłać do 3 maja 2013r. na adres poczty elektronicznej: foturysci@gmail.com wpisując w tytule wiadomości: "Konkurs fotograficzny – imię i nazwisko". W treści wiadomości elektronicznej proszę wpisać imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz oświadczenie: "Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu i jestem jedynym autorem przesłanych prac". Zdjęcia przesłane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6. Oprócz wysłania zdjęć w formie elektronicznej uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania do 3 maja 2013r. w formie papierowej wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej na adres: Międzyszkolny Oddział PTTK w Starachowicach – ul. Kielecka 3, 27-200 Starachowice. Decyduje data stempla pocztowego.

7. Przesłane zdjęcia zostaną poddane ocenie przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów.

8. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca.

9. Przewiduje się przyznanie nagrody specjalnej za najciekawsze zdjęcie nawiązujące do tematyki Pikniku i Rezerwatu Archeologicznego "RYDNO".

10. Przewiduje się przyznanie wyróżnień w postaci zakwalifikowania zdjęcia lub zdjęć do wystawy pokonkursowej. Organizator zastrzega, że na wystawie pokonkursowej znajdą się prace nagrodzone oraz wybrane zdjęcia wyróżnione.

11. Komisja konkursowa ma prawo do wyboru jednej lub kilku fotografii z przesłanego zestawu.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii w celach promocyjnych działalności klubów, przyszłych edycji konkursów i Pikniku Archeologicznego „Rydno”. Organizatorzy zobowiązują się jednocześnie do niewykorzystywania zdjęć w celach komercyjnych.

 

Pobierz, wypełnij i wyślij KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

 

Terminarz konkursu:

- nadsyłanie prac do 3.05.2013r.

- powiadomienie uczestników o wynikach konkursu do 12.05.2013r.

- termin wystawy pokonkursowej od 16.05 do 19.05.2013 r.