XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy - eliminacje powiatowe - 18 marca 2017
Dodane przez Michal Surma dnia 11 marzec 2017 01:27

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Eliminacje powiatowe

pod patronatem
Starosty Powiatu Starachowickiego
Pani Danuty Krępy

Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach oraz Gimnazjum nr 1 w Starachowicach zapraszają 3-osobowe zespoły reprezentujące szkołę / placówkę oświatowo-wychowawczą / drużynę harcerską , do wzięcia udziału w XLV Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.

Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
1. szkół podstawowych
2. gimnazjów
3. szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszone drużyny wezmą udział w eliminacjach powiatowych w sobotę 18 marca 2017 r. o godz. 9.00, w budynku Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, ul. Kielecka 3.

Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2017 r. w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Starachowicach ul. Kielecka 3, 27–200 Starachowice, fax. (41) 275 52 44 lub mail: gim1.stce@poczta.onet.pl

Więcej >>>


Treść rozszerzona

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Eliminacje powiatowe

pod patronatem
Starosty Powiatu Starachowickiego
Pani Danuty Krępy

Zarząd Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach oraz Gimnazjum nr 1 w Starachowicach zapraszają 3-osobowe zespoły reprezentujące szkołę / placówkę oświatowo-wychowawczą / drużynę harcerską /, do wzięcia udziału w XLV Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.

Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
1. szkół podstawowych
2. gimnazjów
3. szkół ponadgimnazjalnych.

Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2017 r. w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Starachowicach ul. Kielecka 3, 27–200 Starachowice, fax. (41) 275 52 44 lub mail: gim1.stce@poczta.onet.pl

Zgłoszone drużyny wezmą udział w eliminacjach powiatowych w sobotę 18 marca 2017 r. o godz. 9.00, w budynku Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, ul. Kielecka 3.

Eliminacje będą obejmować następujące zagadnienia:
1. Test wiedzy obejmujący: 30 pytań krajoznawczych dotyczących powiatu i regionu, 10 pytań turystycznych, 5 pytań topograficznych, 5 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 5 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
2. Turystyczny rower (kolarski tor przeszkód).
3. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy).
4. Turystyczne ABC:
a) mierzenie odległości w terenie,
b) rzut do celu,
c) rozpoznawanie roślin i zwierząt oraz śladów i tropów zwierząt,
d) rozpoznawanie atrakcji turystycznych regionu.

Suma punktów zdecyduje o miejscu drużyny.
Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach awansują do zawodów wojewódzkich.

Szczegółowy regulamin Turnieju: http://www.mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/omttk-pttk/o-konkursie/16-regulamin-ogolnopolskiego-mlodziezowego-turnieju-turystyczno-krajoznawczego-pttk

Sędzia Główny
Franciszek Łach