II Zlot Znakarzy Szlaków Turystycznych - Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych Pieszych i Kolarskich - Starachowice 15-17 kwietnia 2016 r.
Dodane przez Michal Surma dnia 27 luty 2016 00:45

II Zlot Znakarzy Szlaków Turystycznych
Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych Pieszych i Kolarskich
Starachowice 15-17 kwietnia 2016 r.

Więcej >>>


Treść rozszerzona

II Zlot Znakarzy Szlaków Turystycznych

Centralny Kurs Znakarzy Szlaków Nizinnych Pieszych i Kolarskich

Starachowice 15-17 kwietnia 2016 r.

PROGRAM CENTRALNEGO KURSU i ZLOTU ZNAKARZY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH STARACHOWICE 2016 r.:
 
15.04.2016
08.00 - 09.00 Przyjmowanie uczestników w Muzeum Przyrody i Techniki (Starachowice ul. Piłsudskiego 95 - obok Polmozbytu)
09.00 - 13.00 Zajęcia  teoretyczne
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 17.00 Zajęcia teoretyczne
17.00 - 18.00 Przejście do bazy noclegowej (bursa przy ul. Radomskiej 72), zakwaterowanie
18.00 - 18.30 Kolacja
18.30 - 22.00 Czas wolny
 
 
16.04.2016
07.30 - 08.00  Śniadanie
08.00 - 09.00 Przejście na zajęcia do Muzeum Przyrody i Techniki
09.00 - 13.00 Zajęcia praktyczne
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 17.30 Zajęcia teoretyczne
17.30 - 18.30 Przejście do bursy, kolacja
18.30 - 22.00 Czas wolny
 
 
17.04.2016
07.30 - 08.00 Śniadanie,
08.00 - 09.00 Wykwaterowanie uczestników i przejście na zajęcia do Muzeum
09.00 - 13.00 Zajęcia praktyczne
13.00 - 15.00 Egzamin i zakończenie kursu i zlotu w Muzeum Przyrody i Techniki

UWAGA !  Program może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne !!!

 

REGULAMIN

 I CEL
Popularyzacja znakowania szlaków turystycznych
Spotkanie szkoleniowo -integracyjne, wymiana doświadczeń znakarskich
Poznawanie walorów krajoznawczo - przyrodniczych woj. świętokrzyskiego
Szkolenie nowej kadry znakarzy szlaków turystycznych
 
II ORGANIZATOR
Oddział Międzyszkolny PTTK Starachowice ul. Kielecka 3 27-200 Starachowice
 
III PATRONAT
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
 
IV TERMIN i MIEJSCE
15 - 17.04.2016 r. Przyjmowanie uczestników od godz. 8:00
Muzeum Przyrody i Techniki, Starachowice ul. Piłsudskiego 95 (obok Polmozbytu) - 400 m od
przystanku PKP i PKS Starachowice Zachodnie.
 
V DOJAZD
Przewozy Regionalne i Komunikacja Miejska (PR, IC, MZK)
Z dworca PKP Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski (PR, IC) - przystanek
docelowy Starachowice Zachodnie
Z dworca PKP Skarżysko Kamienna - Starachowice linia A (MZK) - przystanek docelowy przy
Parku Miejskim w Starachowicach
 
VI ZGŁOSZENIA
Paweł Kowalczyk ptp9208paczek@o2.pl tel. 510 209 673, do dnia 26.03.2016 r.
- dane do zgłoszenia : Imię, Nazwisko , Adres , nr leg PTTK , tel. kontaktowy,
- wypełniona karta zgłoszenia na kurs znakarzy szlaków nizinnych (zeskanowana przesłana
mailem, oryginał przywieziony na kurs)
 
VII WPISOWE
Koszt kursu 240 zł - należy wpłacać na konto O/M PTTK Starachowice do dnia 26.03.2016 r.
Adres: Oddział Międzyszkolny, ul. Kielecka 3, 27-200 Starachowice
Konto: PKO BP SA nr 64 1020 2674 0000 2102 0043 1437
 
VIII ŚWIADCZENIA
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
- 2 noclegi w warunkach turystycznych (bursa pokoje 3 os. studio),
- 2 śniadania, 2 obiady, 2 kolacje,
- instrukcję znakowania szlaków turystycznych PTTK wydanie z 2014 r.,
- koszulkę ZNAKARZ należy podać rozmiar (S, M, L, XL, XXL),
- kamizelkę ostrzegawczą (Y z nadrukiem ZNAKARZ i odblaskami),
- materiały na zajęcia teoretyczne  i praktyczne,
- certyfikat dla uczestników którzy nie będą spełniać wszystkich wymogów merytorycznych,
(wymogi, które winni spełnić kandydaci na znakarzy szlaków rowerowych zawarte są w
Regulaminie znakarza szlaków turystycznych PTTK znajdującym się pod
adresem: http://ktkol.pl/2008/12/01/regulamin-znakarza-szlakow-turystycznych-pttk),
- legitymację ZSN lub ZSNkol po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,
- blachę znakarza szlaków nizinnych (do wykupienia przez znakarza 10 zł),
- odcisk okolicznościowej pieczęci kursu,
UWAGA !!! jest możliwość zamówienia dodatkowo POLAR (400 czerwono-czarne z
odpinanymi rękawami lub bez, z logo Znakarz Szlaków Nizinnych KTP ZG PTTK haft druk
cena za polar 400-120zł. Kontakt Paweł Kowalczyk tel. 510 209 673 -  zamówienia  do
26.03.2016 r. rozmiary -  S, M, L, XL, XXL).
 
IX OBOWIĄZKI
Każdy uczestnik kursu jest obowiązany:
- okazać legitymację członkowską z opłaconą składką za 2016 r,
- okazać książeczkę OTP ze zweryfikowaną odznaką małą srebrną,
- mieć ukończone 18 lat,
- przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego lub legitymację kadry
programowej PTTK,
- złożyć 1 lub 2 fotografie do legitymacji 3/4cm,
- przestrzegać regulaminu kursu oraz poleceń organizatora,
- utrzymywać porządek w miejscu zakwaterowania,
- przestrzegać zasad Karty Turysty oraz przepisów p-poż. i o ochronie przyrody,
- posiadać  strój do prac w terenie (OBOWIĄZKOWO !!!),
- przestrzeganie regulaminu bursy.
 
X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kurs odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Program szkolenia KTP ZG PTTK dostępny na stronie www.ktpzg.pttk.pl
3. UWAGA ! Mile widziane dostarczenie przez uczestników kursu zestawów znakarskich lub
dokumentacji fotograficznej w celu wymiany doświadczeń znakarskich.
4. Uczestnicy posiadający opłaconą składkę członkowską za 2016r. posiadają ubezpieczenie w
ramach składki członkowskiej PTTK.
5. Za szkody wynikłe na kursie i wobec uczestników i osób trzecich organizatorzy nie
odpowiadają.
6.  Nieprzestrzeganie regulaminu kursu, poleceń organizatorów oraz pozostałych obowiązków
może być powodem usunięcia uczestnika z kursu, powiadomieniem instytucji, która kierowała
na kurs.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora kursu.
 
XI KADRA
Kierownik kursu: Krzysztof Szwed  - PTP nr 7377,
Zastępca kierownika kursu: Paweł Kowalczyk ZSN nr 357 tel. 510 209 673,
Sekretarz kursu: Marcin Maruszak ZSN nr 1072.
 
XII KOMISJA EGZAMINACYJNA
Krzysztof Mieczkowski ZSN nr 602 i ZSR nr 248-24/2004,
Ryszard Bałabuch ZSN nr 140 i ZSR nr 300-1/2007,
Daniel Nazaruk ZSN nr 920,
Bartosz Leoniak ZSN nr 971
Konrad Majewski ZSN nr 914,
Paweł Kowalczyk ZSN nr 357 i ZSR nr 357-12/2014.