2008.07.27 - Wycieczka: D±browa PKS - Krzemionka - Sosnowica - Tumlin Węgle - Góra Grodowa - Tumlin ¬ródlisko - Tumlin Wykień
Dodane przez Kasia dnia 26 kwiecień 2012 14:58

WYCIECZKA PIESZA

z cyklu "Zdobywamy Koronę Gór ¦więtokrzyskich"
w ramach akcji "Wędruj z nami"

DˇBROWA PKS - KRZEMIONKA - SOSNOWICA - TUMLIN WĘGLE - GÓRA GRODOWA - TUMLIN ¬RÓDLISKO - TUMLIN WYKIEŃ


27 lipiec 2008 - piękna, upalna niedziela.

Po spotkaniu na przystanku PKS w D±browie koło Kielc powędrowali¶my czerwonym szlakiem turystycznym przez Wzgórza Tumlińskie w kierunku Tumlina i Góry Grodowej.


Kładka nad kieleck± obwodnic±


Na zboczu Sosnowicy


Odpoczynek w pobliżu osady Jaworzno


Kierunek - Tumlin


"Z pie¶ni± na ustach"


Odpoczynek pod sklepem w Tumlinie

Po kilkugodzinnej wędrówce dotarli¶my do Góry Grodowej, gdzie zatrzymali¶my się na dłuższy odpoczynek.

Wierzchołek Góry Grodowej stanowi rezerwat geologiczno-archeologiczno-le¶ny "Kamienne Kręgi". Jego nazwa pochodzi od kamiennych wałów otaczaj±cych szczyt, pochodz±cych prawdopodobnie z VII-VIII wieku, stanowi±cych pozostało¶ć po pogańskim o¶rodku kultowym , dzi¶ prawie niewidocznych.
Na szczycie Grodowej stoi murowana kaplica pw. Przemienienia Pańskiego z 1850 roku, zbudowana w miejscu starszej drewnianej kapliczki.
Na zboczach znajduj± się kamieniołomy czerwonego piaskowca: od strony północnej - kamieniołom Tumlin-Gród, który jest nadal czynny, od południowej już zaprzestano eksploatacji.

Po odpoczynku wyruszyli¶my do Tumlina Podlesia gdzie uczestniczyli¶my w otwarciu Przystani Turystycznej "¬ródlisko".

Wycieczkę prowadził Przewodnik ¦więtokrzyski Michał Surma.

Txt - Michał Surma
Fot - Beata Stępień, Michał Stępień, Sebastian Opozda

Michał Surma